PrivacyPolicy

Registerbeskrivning
10 § personuppgiftslagen (523/99)Slutdatum 22.5.2018

1. Styrenheten

AutoBuumi Oy / Kuomaoutlet

Trafik 4

52700 Tallkamm

2. Registreringsansvarig och / eller kontaktperson

AutoBuumi Oy / Kuomaoutlet

Tarja Lehtinen

Trafik 4

52700 Tallkamm

tel. 040 559 1436

3. Registerets namn

AutoBuumi Oys användarregister för onlinebutik

4. Syfte med behandlingen av personuppgifter (syftet med registret)

Personuppgifterna som lagras i AutoBuumi Oys användarregister för onlinebutiker används för hantering av kundrelationer, kontakthantering, marknadsföringsändamål och andra syften relaterade till onlinetjänster.

5. Informationsinnehåll i registret

Registret samlar in grundläggande information om de registrerade, till exempel:
- namn
- adress
- telefon
- mejl.

6. Regelbundna informationskällor

Registraren registrerar informationen om användaren av AutoBuumi Oys webbutik som användaren själv tillhandahåller när han använder webbplatsen.

7. Regelbundna dataöverföringar och dataöverföringar utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Inga regelbundna upplysningar till tredje part. Inga dataöverföringar utanför EU eller EES.

8. Registry Security Principles

Informationen i AutoBuumi Oys användarregister för onlinebutiker lagras i registratorsystemet, som är skyddat av operativsystemets säkerhetsprogramvara. För att komma åt systemet krävs ett användarnamn och lösenord. Systemet skyddas också av brandväggar och andra tekniska medel. Endast vissa fördefinierade anställda hos registraren har tillgång till och har rätt att använda uppgifterna i registret som lagras i systemet. Informationen i registret finns i låsta och bevakade lokaler.

9. Rätt till förbud för den registrerade

Den registrerade har rätt att förbjuda den registeransvarige att behandla personuppgifter om honom / henne för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring, samt för marknads- och opinionsundersökningar, samt för personlig registrering och släktforskning. Förbudet måste göras skriftligt och riktas till de personer som är ansvariga för registreringsärenden.

10. Rätt till inspektion av den registrerade

Den registrerade har rätt att granska de personuppgifter som lagras i registret och att få kopior av dem. Begäran om inspektion måste göras skriftligen och riktas till den person som är ansvarig för registreringsärenden.

11. Korrigering av information

Den registeransvarige ska rätta, radera eller komplettera personuppgifter i registret som är felaktiga, onödiga, ofullständiga eller inaktuella för behandling på eget initiativ eller på begäran av den registrerade. Den registrerade måste kontakta registeransvariges registeransvarige för att rätta till informationen.